Blogs van KBenP Digitale Overheid

Blogs zijn opiniestukken die geschreven zijn door de adviseurs van KBenP Digitale Overheid. Denk hierbij aan ervaringen in hun dagelijks werk, nieuwe producten die ze hebben ontwikkeld en meningen over ontwikkelingen en trends.

De Digimeter als hulpmiddel bij aanbesteden

KBenP Digitale Overheid heeft een tool ontwikkeld – De Digimeter – om diverse (nul)metingen uit te voeren binnen uw organisatie. Hiermee krijgt u bijvoorbeeld inzicht in het huidige kennisniveau binnen uw organisatie omtrent Zaakgericht Werken of Privacy, maar ook wat

Lees verder »

Inschrijving LIVE! 2021 is open

Ook in 2021 organiseren wij een LIVE! event: LIVE!2021 en de inschrijving is geopend! Gezien de huidige situatie rondom Covid-19 zal ons event in 2021 anders zijn dan voorgaande jaren. We gaan volledig digitaal! Wat niet verandert aan ons event

Lees verder »

Marktconsultatie Zaakgericht Werken 5 februari 2021

Op vrijdag 5 februari 2021 organiseert KBenP Digitale Overheid voor de derde keer een marktconsultatie voor softwareleveranciers op het gebied van Zaakgericht Werken en de nieuwe ZGW API’s. Als onafhankelijke partij ondersteunt en begeleidt KBenP gemeenten en andere overheidsorganisaties bij

Lees verder »

Een nieuwe applicatie? Pak eerst de checklist erbij!

Overheidsorganisaties schaffen regelmatig nieuwe applicaties aan. De inbeheername van zo’n nieuwe applicatie verloopt momenteel wisselend. Want vaak zijn er veel elementen onduidelijk: wie is waarvoor precies verantwoordelijk? Hoe verloopt bijvoorbeeld de dynamiek tussen de applicatie-eigenaar, functioneel beheer en de key-users?

Lees verder »

De DPIA-reeks IV: Hoe voer je een DPIA uit?

Sinds het invoeren van de AVG in 2018 is de beveiliging van persoonsgegevens een actueler thema dan ooit. Gemeenten en andere (overheids)organisaties verwerken persoonsgegevens op grote schaal en zijn dus kwetsbaar voor datalekken en andere beveiligingsrisico’s. Preventie en beheersing van

Lees verder »

De DPIA-reeks III: Wie betrek je bij een DPIA?

Sinds het invoeren van de AVG in 2018 is de beveiliging van persoonsgegevens een actueler thema dan ooit. Gemeenten en andere (overheids)organisaties verwerken persoonsgegevens op grote schaal en zijn dus kwetsbaar voor datalekken en andere beveiligingsrisico’s. Preventie en beheersing van

Lees verder »

De DPIA-reeks II: Wanneer een DPIA?

Sinds het invoeren van de AVG in 2018 is de beveiliging van persoonsgegevens een actueler thema dan ooit. Gemeenten en andere (overheids)organisaties verwerken persoonsgegevens op grote schaal en zijn dus kwetsbaar voor datalekken en andere beveiligingsrisico’s. Preventie en beheersing van

Lees verder »