Advies en aanbesteden

Aanbesteden van software 

Bij de aanschaf van een informatiesysteem krijgt u vaak te maken met een (Europese) aanbestedingsprocedure. Wij nemen u de zorg voor deze complexe werkzaamheden graag uit handen. Hiervoor hebben wij als bureau een standaard aanpak ontwikkeld waarbij het uitvragen van kwalitatief goede software en het meenemen van uw organisatie hand in hand gaan. Ook als u via een broker software wilt aanschaffen kunnen wij u helpen met het formuleren van de eisen en wensen hiervoor.  

Onderdeel van een aanbesteding is een Programma van Eisen en Wensen. KBenP heeft een basis programma van eisen (PvE) voor de aanbesteding van software ontwikkeld en past dat continue aan op ontwikkelingen in de markt. Delen van dit PvE worden door de VNG gebruikt in hun checklist voor de aanschaf van Common Ground componenten  

KBenP Digitale overheid kan u helpen bij de aanbestedingen van software voor o.a. vergunningverlening, eHRM, financiën, zaakgericht werken, documentmanagement, bestuurlijke besluitvorming etc. Ook kunnen we een review geven op uw documentatie. 

We gaan graag met u in gesprek om de mogelijkheden met u te bespreken 

Advisering  

Hoe is uw informatiehuishouding georganiseerd? Welke ambities heeft uw organisatie en vanuit welke visie maakt u de keuzes die nodig zijn? Welke middelen heeft u nodig om uw doelen te bereiken en hoe ziet uw applicatielandschap er dan uit?  

KBenP Digitale Overheid helpt u bij het beantwoorden van deze vragen. In onze onderzoeks- en adviesopdrachten bekijken we met uw management en medewerkers waar u staat en waar u naartoe wil. Het route om uw bestemming te bepalen beschrijven wij met u op een manier die past bij uw organisatie.   

Organisaties vragen daarnaast steeds vaker om een financiële onderbouwing bij de introductie van nieuwe systemen en methoden. Wij stellen samen met uw organisatie een business case op met daarin een helder overzicht van de kosten en baten van uw project of programma. 

Wij kunnen u o.a. helpen met; , strategische advies, het opstellen van beleid op informatiemanagement, het uitvoeren van een businesscase, het vormgeven van een missie en een visie, het uitvoeren van een 0-meting, het uitvoeren van tevredenheidsonderzoek. 

Adoptie en implementatie 

De doordachte implementatie verhoogt de mate van succes. Een praktische en realistische aanpak die past bij uw organisatie is hierbij belangrijk. KBenP helpt bij het maken van de juiste keuzes en het op maat maken van deze aanpak en vertaalt uw ambities naar een aanpak en planning.  

Alleen met goede software verbeteren we de overheid niet, uw mensen gaan het verschil maken in het succes dat uw organisatie behaalt. Met adoptie proberen we gebruikers te ondersteunen bij de verandering die ze doormaken in hun dagelijkse werkzaamheden. Oude routines moeten worden losgelaten en nieuwe worden aangeleerd en doorgrond. Dit kost moeite en neemt tijd in beslag. Het is begrijpelijk dat bij medewerkers de vraag rijst: Waarom doen we dit eigenlijk?! Het is wel zo handig dat je medewerkers begrijpen wat het doel is van de verandering. De strategie en aanpak om deze vraag goed te beantwoorden verwoord je in een adoptieplan. 

Een plan helpt je om structuur aan te brengen in de manier waarop je de verandering in de organisatie verkoopt. Als je aan de lat staat om met een team deze transitie in te zetten wil je met elkaar dezelfde taal spreken. Een adoptieplan beschrijft wat deze taal is. Het helpt je aan je management en business uit te leggen wat het belang is van het werken met de betreffende software. Het legt de focus niet op de software, want dat is slechts een middel, maar op het doel dat je ermee bereiken wilt.   

We kunnen u helpen bij het maken van een adoptieplan of strategie of een implemenatieplan