LIVE!2023

Bent u op zoek naar het aankomende evenement LIVE!2024? Klik dan op deze link.

Hartelijk dank voor uw bezoek aan LIVE!2023. Wij verwelkomen u graag volgend jaar weer bij LIVE!2024.

Wat was er te beleven op LIVE!2023?

Op 9 maart 2023 heeft KBenP Digitale Overheid voor de negende keer LIVE! georganiseerd. Het evenement stond in het teken van het zien, beleven en ervaren van de verschillende systemen en oplossingen op de markt. Verschillende leveranciers van systemen zoals o.a. zaaksystemen, VTH-systemen, documentcreatietools, digitale werkplek en anonimiseringssoftware hebben aan het evenement deelgenomen.

Iedere leverancier heeft twee demonstraties gegeven van hun eigen systeem of oplossing. Daarnaast hebben de knoppentafels de mogelijkheid geboden om direct in contact te staan met de leveranciers.

Ook het ontmoeten van collega’s en met elkaar in gesprek gaan is een belangrijk onderdeel van LIVE!2023 geweest. Kortom, een laagdrempelig event waar van elkaar leren en zelf achter de knoppen zitten centraal staat.

Wij bedanken de leveranciers en deelnemers voor hun komst en Congrescentrum 1931 voor hun gastvrijheid. Tot volgend jaar bij LIVE!2024!

Het team van KBenP Digitale Overheid

Deze leveranciers zijn op LIVE!2023 geweest:

Knoppentraining (Van A > xxllnc Zaken)

Zaakafhandeling gaat van aanvraag tot archivering met xxllnc Zaken (voorheen Zaaksysteem.nl) altijd op basis van de laatste ontwikkelingen op het gebied van gebruiksvriendelijkheid (Material Design), duurzame archivering (NEN-ISO 161175, MDTO) en onze scherpe visie op zaakgericht werken. Ons uitgangspunt bij het ondersteunen van medewerkers is dat zij professionals zijn binnen hun vakgebied. xxllnc Zaken zal dan ook niet op detailniveau voorschrijven wat hij of zij moet doen binnen een zaak. De focus ligt op ondersteuning met  functionaliteiten (sjablonen, regels, objecten etc.) die op een gebruiksvriendelijke manier helpen de juiste informatie van het proces vast te leggen en te archiveren.

Videotulen- archivering en ontsluiting: de best practices van DiVault

Veel (raads-)vergaderingen worden digitaal vastgelegd. Videotulen van deze vergaderingen vallen inmiddels onder de archiefwet. Hoe archiveer je deze en hoe regel je duurzame toegankelijkheid? Want videotulen bestaan niet alleen uit een videoverslag maar ook uit agendapunten, sprekers, schriftelijke verslagen en eventuele andere bijlagen. DiVault heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan bij diverse gemeentes met het archiveren en ontsluiten van videotulen vanuit het e-depot. CEO Hans Mannaert en CTO Sybolt van de Schoot van DiVault vertellen hoe zij dit aanpakten en delen hun best practices en demonsteren dit met behulp van het DiVault Duurzame Digitale Bewaarplaats (e-depot/pre-depot/RMA).

Common ground in de praktijk
Hoe starten aan common ground? Wij bespreken praktijkvoorbeelden van klanten van ons die al (in productie) werken met ZGW-API’s. Denk aan: zaakregistratiesysteem (ZRS), Open Zaak en archiveren. Denk ook aan: Integraties met bijvoorbeeld Rx.Mission, ValidSign, SmartDocuments of webformulieren. Allerlei onderwerpen kunnen besproken worden, dus kom vooral vragen stell

Verhoog zelfredzaamheid door gebruikersondersteuning direct in het werkproces

tts performance suite, een digitale adoptie oplossing

Overheidsorganisaties hebben te maken met implementaties en updates die elkaar in een rap tempo opvolgen en met snel en frequent veranderende wet en regelgeving, welke een hoge wendbaarheid van medewerkers vragen. Kijk bijvoorbeeld naar de omgevingswet, deze kent een grote impact op zowel digitaal als organisatorisch gebied. 

Met tts performance suite bieden we uw medewerkers houvast door ze in iedere applicatie, contextgevoelig te ondersteunen. Hiermee bieden we op maat ondersteuning en hoeven uw medewerkers niet meer te zoeken in pagina’s instructiemateriaal of op het intranet. Door direct in het werkproces medewerkers te ondersteunen met eenvoudig te creëren stap-voor-stap instructies, documentatie en simulaties verhoogt u de zelfredzaamheid van medewerkers waar en wanneer dan ook.

Verlaag uw helpdesk-tickets en verhoog tevredenheid en kwaliteit met tts performance suite.

Benieuwd naar de praktijk en wat we voor uw organisatie zouden kunnen betekenen? Dan laten we het u graag zien!

In de demo

In de demo zullen we tts performance suite laten zien vanuit een gebruikersperspectief. De gebruiker ervaart hoe tts performance suite cross applicatie ondersteuning biedt met informatie die precies past bij de context van het werk. Daarnaast laten we ook zien hoe eenvoudig het is om instructiemateriaal te maken en te onderhouden. Knippen en plakken van schermen en ook filmpjes maken die die vervolgens bij elke wijziging tot ergernis opnieuw gemaakt moeten worden, behoort absoluut tot het verleden.

Digitaal samenwerken

Digitaal samenwerken is actueler dan ooit. Als organisatie wil je je gebruikers hierin maximaal ondersteunen. Dit kan door functionaliteit te bieden die hen ondersteunt in onder andere het doorlopen van processen. Tegelijkertijd dien je als overheidsorganisatie te voldoen aan de gestelde wet- en regelgeving zoals de AVG, Archiefwet en Woo. Hiermee wil je je gebruikers echter niet onnodig belasten.

Dit was én is nog steeds voor ilionx één van de hoofdredenen om de Onegov Suite te bouwen. De Onegov Suite is gebouwd vanuit het krachtige Microsoft-platform en biedt gebruikers een centrale plek met toegang tot actuele, betrouwbare en volledige informatie.

Tijdens deze sessie bespreken we de talloze mogelijkheden van ons platform. We nemen je mee in hoe deze aansluit op verschillende werkzaamheden en typen gebruikers, en hoe wij hiermee het uitvoeren van werkzaamheden leuker en gemakkelijker maken.

Privacy proof publiceren
Het recht op privacy is een groot goed. Tegelijkertijd verwachten we transparantie van organisaties en met name van overheden. Privacy en transparantie zijn niet altijd elkaars vrienden en we staan daardoor nog wel eens voor een uitdaging. Wij pakken die uitdaging op.

Wij vinden dat privacy proof publiceren beschikbaar moet zijn voor iedereen. Daarom bieden we een anonimiseringsdienst die onafhankelijk werkt van structuren, super veilig is, snel en eenvoudig te gebruiken is en waarbij je alleen betaalt voor wat je daadwerkelijk verwerkt. Wij zijn Anonimizer. We anonimiseren documenten, afbeeldingen en video’s. Iets voor jouw organisatie?

Tijdens deze workshop laten we je zien hoe eenvoudig en doeltreffend Anonimizer werkt voor onder meer gemeenten, waterschappen, provincies, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s.
Bezoek onze stand voor meer info, een demo of het maken van een afspraak. Kun je niet zolang wachten? Kijk dan alvast op onze website anonimizer.nl.

Alles wat je nodig hebt in één digitale werkplek! Tijdens onze demo ontdek je hoe onze digitale werkplek jouw werk versimpelt en ervoor zorgt dat je productiever kunt werken. Ervaar een rol gebaseerde werkplek waarin we toegang tot informatie en applicaties versimpelen.

Wat kun je verwachten van onze demo? Een tour door het product, waarin we je laten zien hoe:

 • Windows-, Web-, en lokale applicaties samen worden gebracht op één plek
 • De digitale werkplek zich aanpast aan jouw rol, locatie en apparaat
 • Je jouw intranet kunt integreren in je digitale werkplek
 • Je samen kan werken in documenten via ons Document Management Systeem 
 • Je belangrijke taken en informatie uit externe systemen kan tonen in je digitale werkplek

Heeft u eens interesse in een ander verhaal? Kom dan langs op onze presentatie over AXI’s visie op digitaal samenwerken met daarbij onze best practices bij een gevarieerd portfolio van klanten binnen de publieke sector in Nederland én België. Elke organisatie met een eigen identiteit en uniciteit. Meer dan ooit stroomt informatie digitaal tussen de burger, de overheid en zijn partners. De integrale visie van AXI op informatievoorziening, het wetgevend kader en de vertaling naar een Adaptive Case Management oplossing, biedt de overheid een krachtige oplossing voor deze uitdagingen. We werken volop samen met verschillende en unieke overheidsorganisaties in domeinen zoals toelatingen en vergunningen, bezwaar en beroep, subsidies en toelagen, klachten of andere kennis gestuurde processen. Anders dan ‘klassiek’ zaakgericht werken, werkt AXI op basis van de wereldstandaard CMMN en richten wij ons primair op ZBO’s, agentschappen, inspecties, organisaties met juridische processen en de Rijksoverheid. In een live sessie lichten wij aan de hand van een demonstratie inclusief onze nieuwste ontwikkelde features de kracht van Adaptive Case Management toe en hoe dit concreet vertaald wordt naar een end-to-end oplossing voor kenniswerkers binnen de overheid. We spelen daarbij in op de groeiende behoefte aan het organisatie-breed digitaal samenwerken, kennisdeling en de inzet van componenten binnen  Microsoft 365® zoals SharePoint Online en de oriëntatie van overheden op het werken binnen de Public Cloud

Digitaal toegankelijke documenten

Rekening houden met iedereen. Dit klinkt erg logisch, maar het blijkt in de praktijk lastig om uit te voeren. Bij SmartDocuments hebben we het daarom over digitale toegankelijkheid. Dat is zorgen dat iedereen alle communicatie die een organisatie stuurt, kan waarnemen. In Nederland zijn de toegankelijkheidsnormen voor digitale documenten inmiddels wettelijk verplicht gesteld. In een demonstratie tijdens LIVE!2023 laten we zien waarom je documenten achteraf niet meer hoeft aan te passen als je zelf een goed sjabloon maakt.

Digitaal ondertekenen

Met het platform van Zynyo werk je sneller, efficiënter en veiliger. Reeds tientallen gemeenten maken gebruik van het meest innovatie platform van Nederland. Verstuur onderteken verzoeken direct vanuit een zaaksysteem, Zynyo zorgt ervoor dat binnen enkele ogenblikken de documenten veilig en volledig rechtsgeldig digitaal ondertekend worden. 

In deze sessie voor digitaal ondertekenen voor publieke organisaties gaan we in op:

Achtergrond:

 • Wat zegt de wet over digitaal ondertekenen
 • Wat zijn de onderteken mogelijkheden voor publieke organisaties

  Toepassing:
  • Wat zijn de applicatie functionaliteiten
  • Wat hebben andere gemeenten geïmplementeerd

  Demonstratie:
 • Demo platform (zowel een losstaande applicatie als vanuit een zaaksysteem)
 • Vragen en antwoorden sessie 

Mozard innovatie en klant input

In deze sessie nemen we je mee met een aantal grote Mozard ontwikkelingen. Daarbij kijken we eerst even terug naar de recente ontwikkelingen, waarbij we vervolgens de huidige plannen presenteren die op de agenda staan voor de korte en middellange termijn; wat zie jij graag ontwikkeld worden?

Ook geven we een kijkje in het Mozard Wensenproces. Klanten van ons hebben namelijk inbreng in de doorontwikkeling van de Mozard Suite dat onder andere wordt ingezet als zaaksysteem, DMS of VTH-applicatie. Hierbij volgen we het gehele proces van begin tot eind. Dus vanaf de ingediende wens van een klant, tot aan de oplevering als generieke functionaliteit dat door elke Mozard klant kan worden ingezet. Hierin laten we ook de communicatieactiviteiten zien die plaatsvinden zoals de release notes, videos en partituur.

Monitor Onveilige Wegsituaties

Veel (semi-) overheidsorganisaties hebben ambities op het gebied van datagedreven werken, digitale transformatie, of datagedreven sturing. Maar waarom zou je datagedreven werken? Hoe kunnen data en technologie bijdragen aan de realisatie van maatschappelijke opgaven? En wat is daarvoor nodig?

 Bij Analyze maken we maatschappelijke impact door slim gebruik van data en technologie. Dat doen we met ons team van gedreven data-professionals, in partnership met onze (overheids-) opdrachtgevers en onze maatschappelijk betrokken partners. Wij maken datagedreven werken concreet door de gezamenlijke ontwikkeling van schaalbare data-oplossingen die daadwerkelijk helpen bij de realisatie van maatschappelijke opgaven. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van verkeersongevallen, het verder vergroenen van de stad of het plannen van preventief wegenonderhoud. 

Tijdens onze sessie van 9:45 tot 10:45 uur laten we je aan de hand van een concreet voorbeeld zien hoe data kunnen helpen om het aantal verkeersslachtoffers aantoonbaar te verminderen, ook in jouw eigen straat!

Van documentcreatie naar contentgeneratie (en hoe we dat samen doen)

Veel mensen denken bij het woord document alleen aan een A4’tje met tekst, maar dat is in onze ogen te beperkt. Ook een boek, PDF, appje of filmpje is een document. Om verwarring te voorkomen, spreken we daarom niet langer van documentcreatie, maar van contentgeneratie.

Lees hier alvast meer daarover: https://www.xential.com/blogs/van-document-naar-contentgeneratie

Hoe dat precies werkt, vertellen we je graag. Ook nemen we je mee in onze kijk op samenwerken en hoe wij en onze partners elkaar versterken.

Lees hier meer: https://www.xential.com/blogs/output-zonder-zorgen-daarom-werkt-xential-met-partners

Djuma Escape Battle voor de eer en de inwoners

Door: Jolein Jonkers en Tom Zewald

Het grootste zaaksysteem van Nederland word je niet zomaar! Bij Visma Circle geloven wij in een maatschappij waarin overheid en onderwijs toegankelijk en transparant zijn. Daarvoor heb je niet alleen een prachtige applicatie nodig, maar ook implementaties om door een ringetje te halen.

Zoals een projectleider ooit zei: “Je kunt wel een Ferrari kopen, maar als je niet weet hoe je erin moet rijden, komen er alsnog ongelukken van.” Gebruikers goed leren rijden, dat is ons op het lijf geschreven. Het bepaalt een belangrijk deel van onze implementatiemethodiek. Dit doen we onder andere met gamificatie.

Wil je dit zelf beleven? Kom dan deelnemen aan de Djuma Escape Battle! Leer door middel van een escape room de volledige applicatie kennen. Tijdens deze battle zie je Djuma door de ogen van een inwoner, KCC-medewerker, behandelaar en portefeuillehouder.

Zien we jou op 9 maart? En, de echte winnaars? Dat zijn natuurlijk jouw klanten!

Geregistreerde verzendinformatie

Kom met Postex in contact tijdens deze sessie over digitale klantcommunicatie. Onze adviseurs vertellen u alles over best practices voor het geautomatiseerd versturen van berichten naar burgers en instanties. Postex helpt overheden door het bieden van een uitgebreid en intuïtief communicatieplatform waarmee u via verschillende kanalen (Berichtenbox, mijnomgeving, fysieke post), op een veilige en betrouwbare manier, kunt communiceren met hun klanten.

Deze communicatie wordt nog inzichtelijker gemaakt door nieuwe functionaliteit: de geregistreerde verzendinformatie. Van documentverwerking tot het daadwerkelijke bezorg- en aflevermoment, het hele communicatiepad wordt door het platform geautomatiseerd bijgehouden. Verzendinformatie en statusinformatie kan worden terug geleverd aan uw Zaaksysteem via de Postex API, zodat alles centraal in één omgeving terug te vinden is. Deze informatie is van belang om aan te tonen dat een document tijdig verzonden en afgeleverd is. Kom naar de sessie en ervaar de voordelen.

iZaaksuite dwarsdoorsnede

iZaaksuite is het zaaksysteem waarmee je het zaakgericht werken organisatie breed invoert. Van zaaksysteem naar zaakgericht werken! Om een goed beeld te geven van wat iZaaksuite uniek maakt, geven wij een stoomcursus van onze oplossing. Na deze sessie weet jij waarom iZaaksuite gemakkelijk in gebruik is, hoe je eenvoudig processen kunt afhandelen, hoe je de zaken snel vindt en hoe iZaaksuite de dienstverlening verbeterd voor burger en bedrijf.

Ondersteunt besluitvorming van idee tot e-Depot.

 • Grip op elke toezegging, motie en dossier
 • Bevrijd je documenten uit de PDF-gevangenis
 • Ondersteun parallelle besluitvorming voor samenwerkingen en GR’en

Ondersteuning van besluitvorming van idee tot e-Depot. Hoe dat werkt, laten we je zien tijdens Live!2023. Waarom die integrale aanpak? Omdat het sneller is, omdat je makkelijker kan samenwerken, omdat je meer rendement haalt uit geïnvesteerde moeite en omdat het álle stakeholders bedient.

Bevrijding

Parlaeus is een totaaloplossing waarin opgenomen: dossierflow, papierloos vergaderen, college- en raadsinformatie, webcasting en publicatie via de website van de gemeente.

Tijdens Live!2023 kun je zelf zien hoe een voorstel zich ontwikkelt vanaf het eerste idee (bijvoorbeeld vanuit een college-akkoord) tot en met archivering in het e-Depot.

Je ontdekt hoe we samenwerken op dossiers mogelijk maken zonder foutgevoelig beheer van een complexe rechtenstructuur. Je ziet hoe het dossier de hele levensloop van een onderwerp ondersteunt en hoe jouw gemeentesic grip houdt op alle moties, toezeggingen en dossiers die uitstaan of nog in voorbereiding zijn. Daarnaast maak je mee hoe Parlaeus waardevolle informatie bevrijdt uit de PDF-gevangenis dankzij tekstcreatie in de oplossing.

Een naar Meer

Daarbij tonen we je ook hoe je vanuit de ene Parlaeus-omgeving dossiers (een GR bijvoorbeeld) naar andere omgevingen (gemeentes) stuurt. Bijzonder relevant als je vanuit een gemeenschappelijke regeling of ambtelijke samenwerking bestuurlijke besluitvorming moet voorbereiden voor verschillende gemeenten.

Slimme datadistributie voor gemeente Katwijk

Ben je benieuwd wat er mogelijk is met een datadistributie systeem dat klaar is voor de toekomst? Bij gemeente Katwijk is de oplossing Enable U 2Distribute geïmplementeerd. In een uitdagend en succesvol project zijn 10 afnemende systemen binnen twee maanden aangesloten en de huidige oplossing uitgefaseerd.

Enable U 2Distribute maakt gebeurtenis gedreven werken mogelijk. Diverse processen worden op de hoogte gehouden van ‘live’ wijzigingen in de werkelijkheid. Denk aan een verhuizing die plaatsvindt tijdens eens vergunningsaanvraag voor een verbouwing of een serie handelingen ondernomen m.b.t. een specifieke onderneming. Op deze manier is het voor gemeente Katwijk mogelijk om proactief te handelen bij het afwikkelen van verschillende processen, om zo de dienstverlening richting haar inwoners te optimaliseren. Dit kan via klassieke StUF berichten maar ook op een modernere gebeurtenis gedreven wijze.

In deze sessie verzorgen wij een demo van 2Distribute en gaan we in op de specifieke situatie bij gemeente Katwijk. Kom langs en neem een kijkje in de keuken.

Tijdens de demonstratie gaan we in op het begeleiden van het proces van de (passieve) openbaarmaking met MY-LEX Suite. Co-creatie Wet Open Overheid (WOO) MY-LEX met BAR Organisatie en gemeenten Rotterdam, Den Helder en Westland.

Sprekers: MY-LEX en een van de deelnemende gemeenten.

Het programma wordt binnenkort toegelicht.

Capaciteitsproblemen…vergrijzing…(ICT) complexiteit… Hoe zorgt jouw organisatie deze uitdagingen het hoofd te bieden en tegelijkertijd haar ambities te realiseren?

De laatste jaren kampen organisaties met personele problemen en toenemende complexiteit. Daarnaast slaat de vergrijzing toe wat een ernstige bedreiging vormt voor de bedrijfsvoering. Een gevolg hiervan is dat organisaties ervoor kiezen om de verschillende expertises te outsourcen.

 In deze sessie neemt Informatie- en Procesmanagement (IenPM) je mee in de oplossing voor deze problemen. Een gedreven consultancybureau met jonge enthousiaste professionals vertelt over haar diensten en neemt je mee in de interessante wereld van verandering. Of het nu gaat om een implementatietraject, een integratietraject, een verandering, een procesoptimalisatie of een informatiemanagement vraagstuk, IenPM kan jouw organisatie ondersteunen en ontzorgen

Open Formulieren en Open Inwoner

Van eenvoudige formulieren tot beslisbomen en complexe stappen met berekeningen, alles is mogelijk met Open Formulieren. Formulieren voor intern gebruik, voor achter de balie, op de website, met DigiD, eHerkenning of eIDAS. Inzendingen doorzetten naar oudere of nieuwe zaaksystemen (zoals Open Zaak), Microsoft SharePoint, of gewoon per e-mail? Kan gewoon. Zijn er kosten bij de aanvraag? Ondersteuning voor betaalprovider Ingenico Ogone is ingebouwd.

Open Formulieren maakt typisch een zaak aan. Inwoners kunnen de status van hun zaak volgen in Open Inwoner: De Mijn Zaken omgeving van de gemeente. Het sociale aspect is ook volop aanwezig: Vind geschikte producten die bij je passen of start een samenwerking om aan een plan te werken en bepaalde doelen te halen. Denk hierbij een baan vinden, schuldhulpverlening of ouderenzorg.

In deze sessie belichten we 2 Common Ground applicaties: Open Formulieren en Open Inwoner. We laten de mogelijkheden zien, welke overheidsorganisaties betrokken zijn en wie het gebruiken.

Alles wat Maykin in haar Common Ground portfolio heeft is open source en wordt gerealiseerd door en voor overheidsinstanties. Je hebt hier echt wat te zeggen over welke kant de ontwikkeling van het product op moet gaan. Neem het product af bij Maykin als SaaS, via een partner, of laat de IT afdeling het gewoon zelf installeren. Er zijn nooit licentiekosten!

Domeingericht archiveren

Veel overheidsorganisaties hebben een DMS/RM waar de documenten vanuit een Zaaksysteem goed gearchiveerd worden. Dossiers en documenten worden beheerd en vervolgens tijdig vernietigd of overgebracht. Heeft u dit ook geregeld voor uw domeinapplicaties? Elke organisatie heeft namelijk meer dan 30 applicaties die documenten produceren die beheerd moeten worden en volgens de geldende selectielijsten tijdig vernietigd of overgebracht moeten worden.

Met een simpele toevoeging van een Domeingericht DMS als iArchief kunt u gerust zijn dat ook de documenten binnen de domeinapplicatie tijdig wordt vernietigd. Hiermee voldoet uw organisatie met uw domeinapplicatie ook aan de archiefwet, bent u klaar voor de AVG en kunt u overdragen naar en E-depot.

Het Bestuurs- en Raadsinformatiesysteem in uw applicatielandschap

Om democratie goed te laten werken moet iedereen goed en volledig geïnformeerd zijn: degenen die de beslissingen maken, maar ook iedereen die hierdoor wordt geraakt. De juiste informatie op het juiste moment is cruciaal. Het is vaak een flinke uitdaging om dit voor elkaar te krijgen. Bij NotuBiz helpen we het besluitvormingsproces te stroomlijnen, van het eerste initiatief tot het definitieve besluit.

Als kennispartner in heldere besluitvorming nemen we u mee in onze visie op de informatiearchitectuur binnen uw organisatie. Hoe verhoudt onze taakspecifieke applicatie zich tot het DMS of zaaksysteem en op welke manier verzorgen we de integratie? Tijdens de sessie belichten we met praktische voorbeelden het besluitvormingsproces en archiefvraagstukken ten aanzien van bestuurs- en raadsinformatie.

Zaakgericht werken met taakspecifieke Common-Ground-toepassingen
De overheid is toe aan een volgende stap in de verbetering van de dienstverlening naar burgers en bedrijven: zaakgericht werken met oplossingen voor een specifieke taak op basis van Common Ground. Visma Roxit ontwikkelt hiervoor nieuwe oplossingen die burgers, bedrijven, medewerkers en optimaal ondersteunen in de keten van een product of dienst, vanaf het verzoek tot en met de borging in het archief en wettelijke publicaties.De rijke kennis en ervaring van Visma Roxit binnen het fysieke domein, zaakgericht werken, klantcontact en communicatie vormen de basis voor onze nieuwe taakgerichte apps waarmee we optimaal aansluiten op die specifieke taken. Oplossingen die slim, intuïtief en open zijn. Volledig veilig in de Cloud en On Demand beschikbaar. Omdat onze klanten oplossingen willen die veilig zijn en het gewoon altijd doen. Maar wel open, makkelijk te koppelen en altijd toegang tot de eigen data. Met Rx.Mission, de nieuwe oplossing van Visma Roxit voor het VTH-domein, zijn wij de enige softwarepartij die een Common Ground applicatie voor een groot domein in productie heeft bij haar klanten. Deze is nieuw ontwikkeld volgens belangrijke Common Ground-principes. En daar blijft het niet bij. Binnenkort lanceren wij Rx.Open, onze taakspecifieke oplossing ter ondersteuning van de WOO. En meer oplossingen waarmee u binnen uw domein zaakgericht kunt werken zitten in de pijplijn. In deze sessie laten we zien waar we staan met Rx.Mission en Rx.Open en wat u nog meer van ons kunt verwachten.

De Wet open overheid (Woo):
ePublicatie maakt het makkelijker, sneller én leuker!

De invoering en naleving van de Woo is voor de meeste organisaties een grote uitdaging. Actieve en passieve openbaarmaking blijken arbeids- en tijdsintensieve processen. Denk bijvoorbeeld aan het zoeken, vinden en verzamelen, anonimiseren, waarmerken en publiceren van alle documenten voor een Woo-verzoek. De benodigde informatie is opgeslagen in meerdere bronsystemen (zaaksysteem, DMS, netwerkschijven, MS Office 365 applicaties, enzovoorts).

Op 9 maart 2023 introduceren de eSpecialisten en eData het nieuwe ePublicatie portaal. Alle activiteiten en onderdelen van het Woo-proces komen hier bij elkaar op één platform voor de hele organisatie. Nagenoeg alle arbeids- en tijdsintensieve handelingen worden op dit nieuwe platform automatisch uitgevoerd. Onze slimme software maakt daarmee zowel de actieve als passieve openbaarmaking makkelijker, sneller en leuker!

Efficiënt gegevensbeheer: handige tools en praktische tips

Wij nodigen u van harte uit om kennis te maken met het DigitaalOntvangstPortaal van BMconsultants. Deze innovatieve oplossing wordt al door tientallen gemeenten en andere overheidsorganisaties ingezet om de steeds groeiende stroom aan data en documenten te digitaliseren en te beheren.

Met het DigitaalOntvangstPortaal kunt u het binnenhalen, scannen en verwerken van digitale en analoge documenten automatiseren, waardoor uw medewerkers efficiënter kunnen werken en meer tijd hebben om zich te richten op hun kerntaken. De software herkent specifieke eigenschappen van al uw documenten en classificeert en indexeert deze als documentinformatie, die direct de juiste bedrijfsprocessen opstart. In de oplossing zijn moderne technologieën als Machine Learning, Natural Language Processing, Robotic Process Automation en AI geïntegreerd. De verwerking van analoge en digitale documenten verloopt uniform, en de software levert relevante documenten direct in het juiste proces of dossier af aan uw zaaksystemen, DMS, ERP of financiële systemen.

Het DigitaalOntvangstPortaal draait al geruime tijd ook als SaaS-oplossing in de Cloud. Dit betekent dat u volledig wordt ontzorgd en dat onze experts het operationeel beheer voor hun rekening nemen. Bovendien zijn uw gegevens bij ons in goede handen, omdat de Cloudservers in Nederland staan en voldoen aan alle AVG en beveiligingsnormen.

Tijdens de demonstratie laten wij u zien aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe onze software op basis van Kofax-technologieën uw documentstromen automatisch digitaliseert, classificeert en van metadata voorziet. Het handmatig invoeren van gegevens behoort hiermee tot het verleden!

De Connectie ging u voor, lees hun ervaring

De juiste beslissing nemen in een complex proces

CenterOne is specialist in processen en systemen voor Waterschappen, Veiligheidsregio’s Gemeenten en Omgevingsdiensten. Met de modules van ProcessPro voeren deze organisaties hun vaak complexe kerntaken efficiënt en snel uit. Kerntaken zoals Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving, Inspecties en Risicobeheersing. De kracht van ProcessPro voor de overheid is dat we het Zaakgericht werken aanvullen met taakgerichte proces ondersteuning.

Ook bedrijven als Schiphol gebruiken ProcessPro dagelijks voor het uitvoeren van kerntaken waarbij veiligheid, risicobeheersing en efficiëntie centraal staan.

In deze sessie laten we zien hoe wij complexe processen benaderen en optimaliseren. En hoe kenniswerkers met ProcessPro gemakkelijk de benodigde data uit diverse bronnen bij elkaar kunnen brengen, data kunnen analyseren, en hoe men efficiënt kan samenwerken met (keten)partners om zo sneller de juiste beslissingen te nemen.

CenterOne is continue in ontwikkeling, vooral ook op het gebied van het DSO. ProcessPro wordt regelmatig aangepast en getest op de laatste DSO-standaarden. Onze DSO Integratie & Samenwerkingsmodule ConnectOne blijven we vernieuwen en verbeteren. Daarnaast zijn we de laatste hand aan het leggen aan de compleet nieuwe versie van ProcessPro die intuïtiever, sneller en zeer gebruikersvriendelijk gaat worden.

We tonen u graag wat er mogelijk is en kijken er naar uit uw vragen en uitdagingen te bespreken.

Zaakgericht werken met JOIN

Met het zaaksysteem van JOIN voer je al je processen sneller, efficiënter en transparanter uit. Het systeem is overzichtelijk ingedeeld en leidt je stap-voor-stap door allerlei, zelf te configureren, processen. Dankzij het ingebouwde document management systeem (DMS) is belangrijke informatie in een handomdraai te vinden. Met de uitgebreide mogelijkheden voor record management voldoe je bovendien aan de archiefwet.

 

In onze sessies om 13.15 en 14.45 laten we je op een praktische manier kennismaken met JOIN. We geven een demo waarin we een aantal belangrijke processtappen van een zaak laten zien, zoals de mogelijkheden met webformulieren, de zaakintake, digitaal ondertekenen en het anonimiseren van documenten. Ook geven we een sneak preview van ons volledig nieuwe platform, dat op dit moment wordt ontwikkeld.

Slim, snel en met hoge kwaliteit classificeren van “documenten” voor de Wet Open Overheid
Het classificeren van documenten is de basis voor elke actie wat betreft bewaren, vernietigen, overdragen, publiceren, anonimiseren en raadplegen van documenten. Nog te vaak wordt dit gedaan op basis van naam van het folderpad, bestandnaam en door zo nu en dan eens een bestand te openen. Classificeren is het toekennen van de juiste metadata kenmerken zoals documenttype, door wie wanneer aangemaakt, onderwerp, bestandformaat, etc. Voor een projectfolder met enkele tientallen bestanden lukt dat nog wel om binnen redelijke tijd handmatig te bepalen. Maar wanneer her er honderden, duizenden of miljoenen worden, kan dat niet meer. Om dan toch de juiste classificatie te bepalen kan gebruik worden gemaakt van Machine Learning tools. Hoe dit kan worden toegepast en wat de resultaten zijn, wordt door Migrato in deze demonstratie getoond.

Ontdek de elektronische handtekening van ValidSign!

Overheidsorganisaties gebruiken verschillende applicaties om hun werkprocessen te digitaliseren. Omdat het ondertekenen bij een groot aantal overheidsorganisaties nog steeds plaatsvindt met een “natte” handtekening is het zetten van die handtekening bij uitstek een actie die gedigitaliseerd kan worden. Met de elektronische handtekening van ValidSign kunnen werkprocessen waaronder besluitvorming, zaakafhandeling, het aannemen van personeel en inkoop nu volledig digitaal verlopen.

De elektronische handtekening van ValidSign is belangrijk voor overheidsinstellingen omdat het de efficiëntie van de werkprocessen verhoogt, de dienstverlening naar burgers en bedrijven verbetert, ondertekenaars meer flexibiliteit biedt, de integriteit van documenten waarborgt en kostenbesparingen mogelijk maakt.

Tijdens onze sessies van 13.15 uur en 14.45 uur nemen we je mee in de wereld van elektronisch ondertekenen. We laten in een demo de rijke functionaliteit en het eenvoudige gebruik van het ValidSign platform zien.

Proces- en Zaakgericht Anonimiseren: slimmer Woo-verzoeken afhandelen én Actief Openbaar maken

De roep om een transparante overheid, gekoppeld aan (o.a. privacy) wet- en regelgeving, zorgt voor een toenemende omvang én complexiteit in het anonimiseren van overheidsinformatie.

We laten u graag zien hoe One Fox Soteria slimmer én procesgericht anonimiseert, waarbij u ondersteund wordt met Artificial Intelligence. Zodat u deze complexiteit kunt omzetten in eenvoud!

Ervaar in deze sessie hoe Soteria naadloos aansluit bij proces- en zaakgerichte werkwijze: of het nu gaat om het afhandelen van Woo-verzoeken, (Parlementaire) Enquêtes of (pro-)Actieve Openbaarmaking. Hiervoor integreren we met bestaande proces-, zaak- en documentmanagement systemen van o.a. OpenText, SharePoint, Microsoft Teams en via Common Ground. Kortom, met Soteria wordt het anonimiseren écht onderdeel van uw applicatie en als extra mogelijkheid toegevoegd aan elk proces waar u het nodig heeft.

Dit vermindert repetitieve handelingen van uw medewerkers, voorkomt switchen tussen applicaties en zorgt voor snellere afronding van anonimiseer-werkzaamheden. Terwijl uw bedrijfsinformatie en data centraal geborgd blijft, bijv. in het DMS. De geanonimiseerde documenten en dossiers staan altijd op de oorspronkelijke plek, voorzien van een audit trail, gereed om te versturen én publiceren.

Meer weten over Anonimiseren & de kracht van moderne AI?
Bezoek onze sessie om 14.45 uur